Forum rozpoczęło się występem akordeonisty Juliana Wilka i wokalistki Wiktorii Przęczek, młodych artystów z gminy Dywity. Po krótkim koncercie wręczono nagrodę Warmianki – Osobowość Roku 2017. Otrzymała ją pani Genowefa Obuchowicz, która przez wiele lat była sołtyską wsi Dywity. Laureatka pochodzi z Kresów, na podstawie jej życiorysu powstała książka pt. „Przebojowa pani Genia”. Książkę wydała gmina w hołdzie dla wszystkich Sybiraków i Kresowiaków, którzy po wojnie osiedlili się w gminie Dywity.

Inwestycje w Dywitach
Podczas forum została przedstawiona sytuacja ekonomiczna gminy, rozmawiano o już rozpoczętych inwestycjach na terenie gminy, dyskutowano także o konieczności realizacji kolejnych. Wśród inwestycji na bieżący rok znajdują się drogi oraz budowa wodociągów z Osiedla Sterowców do Dywit, Ługwałdu i Różnowa. Wśród podejmowanych na forum tematów znalazły się też najważniejsze założenia Konstytucji dla Biznesu – pięć ustaw, które wchodzą w życie 1 maja 2018 roku i mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.
W drugiej części spotkania skupiono się na nowych technologiach – dyskutowano o start-upach, innowacjach w biznesie, drukarkach 3D (odbył się nawet pokaz pracy takiej drukarki).

(MW / Fot. Pixabay/cc0)