Położona w samym centrum dróżniczówka, znajduje się przy samym krawężniku, przy ruchliwej jezdni. Ma niewielką przybudówkę, której drzwi wychodzą na drogę oraz wysoki, solidny komin.

Aby zrozumieć, jaki był cel jej powstania, trzeba wrócić do bardzo odległych, lecz nadal pasjonujących czasów średniowiecza. Wtedy wszystkie pojazdy poruszające się na trasie Dobre Miasto-Olsztyn, musiały przejechać przez najbliższy most w Wadągu. Dopiero w 1859 roku przeprowadzono szlak przez wieś Dywity i wybudowano most.

Myto za wjazd do miasta
Od średniowiecza za wjazd do miasta pobierano opłatę, tak zwane myto. Jego wysokość była zależna od wielkości portfela wjeżdżającego. Najwięcej płacili bogaci kupcy i rzemieślnicy, sprzedający produkty na targach. Tak samo było również w Olsztynie.

Wspomniany wcześniej dziwny budynek to dróżniczówka, w której wraz z rodziną mieszkał urzędnik pobierający opłaty za przejazd. Gdy pracował, znajdował się właśnie w opisanej wcześniej przybudówce. Prawdopodobnie za budynkiem znajdował się szlaban uniemożliwiający przejazd.

Dróżniczówka pełniła swoją funkcję do 1901 r. Od tego czasu zaczęto pobierać tzw. płacowe bezpośrednio na targowiskach. Obecnie dróżniczówka jest zwykłym budynkiem mieszkalnym, stającym przy drodze nr 51.

(Fot. By Wojciech Czombik - Praca własna, CC BY-SA 3.0)